Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Á Châu Chất lượng sản phẩm thay lời nói
  • vi-VNen-GB

Bột đá siêu mịn

+Ưa thích
AMCVINA Bột đá CaCO3 siêu mịn NSS - 500 Bột đá CaCO3 siêu mịn NSS - 500
+Ưa thích
AMCVINA Bột CaCO3 siêu mịn NSS - 500C (Tráng phủ axit stearic) Bột CaCO3 siêu mịn NSS - 500C (Tráng phủ axit stearic)
+Ưa thích
AMCVINA Bột đá CaCO3 siêu mịn NSS - 800 Bột đá CaCO3 siêu mịn NSS - 800
+Ưa thích
AMCVINA Bột CaCO3 siêu mịn NSS - 800C (Tráng phủ axit stearic) Bột CaCO3 siêu mịn NSS - 800C (Tráng phủ axit stearic)
+Ưa thích
AMCVINA Bột đá CaCO3 siêu mịn NSS - 1000 Bột đá CaCO3 siêu mịn NSS - 1000
+Ưa thích
AMCVINA Bột CaCO3 siêu mịn NSS - 1000C (Tráng phủ axit stearic) Bột CaCO3 siêu mịn NSS - 1000C (Tráng phủ axit stearic)
+Ưa thích
AMCVINA Bột đá CaCO3 siêu mịn NSS - 1500 Bột đá CaCO3 siêu mịn NSS - 1500
+Ưa thích
AMCVINA Bột CaCO3 siêu mịn NSS - 1500C (Tráng phủ axit stearic) Bột CaCO3 siêu mịn NSS - 1500C (Tráng phủ axit stearic)
+Ưa thích
AMCVINA Bột đá CaCO3 siêu mịn NSS - 2000 Bột đá CaCO3 siêu mịn NSS - 2000
+Ưa thích
AMCVINA Bột CaCO3 siêu mịn NSS - 2000C (Tráng phủ axit stearic) Bột CaCO3 siêu mịn NSS - 2000C (Tráng phủ axit stearic)
+Ưa thích
AMCVINA Bột đá CaCO3 siêu mịn NSS - 2500 Bột đá CaCO3 siêu mịn NSS - 2500
+Ưa thích
AMCVINA Bột CaCO3 siêu mịn NSS - 2500C (Tráng phủ axit stearic) Bột CaCO3 siêu mịn NSS - 2500C (Tráng phủ axit stearic)
+Ưa thích
AMCVINA Bột đá CaCO3 siêu mịn NSS - 3000 Bột đá CaCO3 siêu mịn NSS - 3000
+Ưa thích
AMCVINA Bột CaCO3 siêu mịn NSS - 3000C (Tráng phủ axit stearic) Bột CaCO3 siêu mịn NSS - 3000C (Tráng phủ axit stearic)

Trực tuyến

Kinh doanh

Mr. Chiến

  

Mr. Thắng
  

Mrs. Yến

 

Liên hệ

Lô 32, Khu C, KCN Nam Cấm, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Tell:  +84 238 3791 777

Fax:  +84 238 3791 555

Email:  amc@amcvina.vn

Maps

Đăng Nhập