Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Á Châu Chất lượng sản phẩm thay lời nói
  • vi-VNen-GB

Thông Tin Liên Lạc

Liên hệ: Công ty Cổ Phần Khoáng Sản Á Châu

Địa chỉ: Lô 32 Khu C, Khu Công Nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Điện thoại: 0238.3791.777;    Fax: 0238.3791.555

Email: amc@amcvina.vn, sale1@amcvina.vn

Đăng Nhập